طرح درس و روش تدریس علوم ششم، درس5: زمین پویا

0 5.9k

زمین لرزه پدیده‌ای طبیعی است که حاصل رفتار و عکس العمل سنگ کره در برابر انرژی آزاد شده از درون زمین می‌باشد. زمین لرزه، اثرات مختلف اجتماعی، بهداشتی، ساختمانی و... بر زندگی ما دارد.

 به فرایند خروج مواد از درون زمین، آتشفشان گفته می‌شود. آتشفشان‌ها از نظر فعالیت به سه گروه فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم بندی می‌شوند.

برای ایجاد انگیزه می‌توان در ابتدای کلاس قرائت سوره زلزال توسط یکی از دانش آموزان به همراه معنی‌اش خوانده شود و به زلزله اشاره شود. معلم تخم مرغ آب پز شده را به بچه‌ها نشان می‌دهد و کمی در موردش صحبت می‌کند تا در بچه‌ها حس کنجکاوی ایجاد شود...

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 7 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

انتظار می‌رود دانش آموزان پس از تدریس بتواند:

پدیده‌های طبیعی همچون زلزله و آتش فشان را بشناسند.
تاثیر پدیده‌های طبیعی مانند زلزله و آتش فشان بر زندگی انسان‌ها را درک کنند.
راه‌های کاهش خطرات ناشی از پدیده‌های طبیعی را بدانند.
ساختمان تشکیل دهنده‌ی یک کوه آتش فشان را نام ببرند.


7,000 تومان