طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس5 : دنیای گیاهان

0 5.7k

زندگی ما و همه جانوران به گیاهان وابسته است. اكسیژن مصرفی، غذا و حتی داروهای مورد نیاز ما را گیاهان تأمین می‌كنند. بسیاری از مشاغل به پرورش گیاهان و استفاده‌های اقتصادی از آن‌ها مربوط است. 
 

در این درس دانش آموزان گیاهان را در طبیعت و محیط اطراف محل زندگی خود را مشاهده می‌كنند، با اندام‌ها گیاهان آشنا می‌شوند، آن‌ها را توصیف و مقایسه می‌كنند، اندام‌های گیاهان به ویژه بخشهای خوراكی را طبقه بندی می‌كنند، درباره فایده‌های گیاهان برای انسان و جانوران، مصرف بهینه از آنها اطلاعات جمع آوری می‌كنند، دانه لوبیا می‌كارند و مراحل رشد آن را مشاهده و گزارش می‌كنند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 11 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

برخی از اهداف درس:

✅ فایده‌های گیاهان را بگویند.
✅ آنچه برای رشد گیاهان لازم است را نام ببرند.
✅ با یافته‌های دانشمندان در مورد گیاهان آشنا ‌شوند.
✅ با شکل انواع برگ‌ها آشنا ‌شوند.
✅ بتوانند گل‌ها را از روی تعداد گلبرگ‌های آنها طبقه بندی کنند.
✅ قسمت‌های اصلی گیاهان را نام ببرند.


7,000 تومان