7,000 تومان
  • فروشنده : لقمان حکیم

  • کد فایل : 64367
  • فرمت فایل دانلودی :
  • تعداد مشاهده : 12439

آخرین فایل ها

- بیشتر -

طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس12 : از خانه تا مدرسه

0 12.4k

دانش آموزان با بررسی اجسام محيط اطراف آنها را به اجسام ثابت و متحرک طبقه بندی نموده و اثر حرکت در زندگی روزمره را با آزمايش هايی درباره‌ی عوامل مؤثر بر حرکت به طور گروهی يا فردی به نمايش می‌گذارند. همچنين آنان با نقش وسايل نقليه در راحت تر شدن حرکت انسان‌ها آشنا می‌شوند.

برای آنکه فضای یادگیری شاد و لذت بخش باشد شروع درس را با یک بازی مثل لی لی بازی یا گرگم و گله می‌برم شروع کنید و با پرسش کردن از آنها که اگر حرکت نباشد آیا می‌توان این بازی را انجام داد، توجه آن‌ها را به اهمیت حرکت در زندگی جلب کنید.

می‌توانید برای ارتباط درس با زبان آموزی از آنها بخواهید یک جسمی که با یک حرفی مثل «س» شروع می‌شود و حرکت نمی‌کرده را نام ببرند یا نقاشی کنند. در این فعالیت دانش آموزان... 
 

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

برخی از اهداف درس:

دانش آموزان پوشاک مناسب هر فصل را نام ببرند.
دانش آموزان بیان کنند در راه خانه تا مدرسه چه چیز‌هایی را می‌بینند.
دانش آموزان بیان کنند تفاوت وسایل ثابت و متحرک در چیست.
دانش آموزان تفاوت بین جاده‌های کوهستانی وجاده‌های صاف را بیان کنند.


7,000 تومان