7,000 تومان
  • فروشنده : لقمان حکیم

  • کد فایل : 64327
  • فرمت فایل دانلودی :
  • تعداد مشاهده : 16930
  • تعداد فروش: 2

آخرین فایل ها

- بیشتر -

طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس13 : آهن‌‌ ربای من

0 16.9k

در این درس، دانش آموزان با به کار بردن مهارت‌های مختلف خواص آهن ربا را تجربه کرده و می‌توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهرست کنند و آزمايش هايی را درباره‌ی خواص آهن ربا به طور گروهی طراحی و اجرا کنند.

قبل از آموزش اين درس از والدين بخواهيد در اختيار فرزندشان آهن رباهای مختلف قرار دهند. اجازه دهيد در تمامی فعاليت‌های اين فصل دانش آموز شخصاً کار با آهن ربا را تجربه کند.

در شروع درس وانمود کنيد جعبه‌ی گيره‌های کاغذ از ميز به زمين افتاده و از بچه‌ها بخواهيد کمک کرده و گيره‌های پخش شده روی زمين را جمع کنند. سپس در اختيار آن‌ها آهن ربا قرار داده تا با آن گيره‌ها را جمع کنند. بدين ترتيب با کاربرد آهن ربا آشنا می‌شوند.

دانش آموزان وسايلی را که در اختيار دارند به دو گروه چيزهايی که جذب آهن ربا می‌شود، و چيزهايی که جذب نمی‌شوند طبقه بندی کنند و سپس...
 

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 11 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ با آزمايش هايی خواص آهن ربا را به نمايش بگذارند. 
✅ استفاده هايی از آهن ربا را در زندگی روزمره گزارش کنند. 
✅ با توجه به خواص آهن ربا، بازی طراحی و اجرا کنند.


7,000 تومان